حدیث
سوگند به خدا امام شما سالیان درازی غایب می شود و چشم های مومنین در فراق او اشکباران است

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ Friday, 29 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1966 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 184×

آرشیو » بایگانی‌های مجموعه تصویری خطبه غدير | گروه فرهنگی امیدواران

فصل یازدهم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل یازدهم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل یازدهم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل دهم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل دهم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل دهم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل نهم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل نهم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل نهم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل هشتم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل هشتم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل هشتم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل هفتم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل هفتم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل هفتم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل ششم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل ششم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل ششم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل پنجم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل پنجم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل پنجم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل چهارم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل چهارم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل چهارم  خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل سوم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل سوم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. فصل سوم خطبه غدیر با صدای آقای مهدی صدقی

فصل دوم خطبه غدیر
4 سال قبل

فصل دوم خطبه غدیر

مجموعه تصویری خطبه غدیر در سال ۱۳۸۶ توسط گروه فرهنگی امیدواران تهیه شده است. با صدای آقای مهدی صدقی فصل دوم خطبه غدیر